Krótka historia naszej firmy

Linopol Sp. z o. o.

Firma LINOPOL Sp. z o. o. powstała na bazie maszyn produkcyjnych zlikwidowanej
Fabryki  Lin TRAWIPOL II (poprzednio LINODRUT) w Zabrzu.